รายละเอียดการแข่งขันชิงรางวัล

สำหรับนักวิ่งแนวหน้าที่ต้องการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลต่างๆภายในงาน แนะนำผู้สมัครกิจกรรมให้เลือก Block A ในการปล่อยตัว

รางวัล OVERALL ชาย/หญิง

halft

รายละเอียดรางวัล Half Marathon 21.1km

OVERALL อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลที่ละลึก

OVERALL อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลที่ละลึก

OVERALL อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลที่ละลึก

10k

รายละเอียดรางวัล Mini Marathon 10.0km

OVERALL อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลที่ละลึก

OVERALL อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลที่ละลึก

OVERALL อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลที่ละลึก

รายละเอียดรางวัล FUN RUN 3km

OVERALL อันดับ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลที่ละลึก

OVERALL อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลที่ละลึก

OVERALL อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลที่ละลึก

รางวัลสำหรับรุ่นอายุ ชาย/หญิง

halft

รางวัลรุ่นอายุ Half Marathon 21.1km

รุ่นอายุ 20-29 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 30-39 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 40-49 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 40-49 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 50-59 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

10k

รางวัลรุ่นอายุ Mini Marathon 10.0km

รุ่นอายุ 20-29 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 30-39 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 40-49 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 40-49 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 50-59 ปี ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ถ้วยรางวัล 5 อันดับ

เหรียญที่ระลึก

แบบเสื้อ